Naše činnost

VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY

 • výstavba a rekonstrukce vodovodních, kanalizačních ŕadů včetně pŕípojek

 • Naše reference

  DOPRAVNÍ
  STAVBY

 • Výstavba komunikací
 • chodníky
 • zpevňování ploch

  Naše reference
 • ZEMNÍ PRÁCE
  TERÉNÍ ÚPRAVY

 • zemní práce
 • terénní úpravy
 • bagrování základů

  Naše reference